Usługi pielęgniarskie i opieka długoterminowa

Fundacja „Przemijanie” realizuje usługi pielęgniarskie nad osobami przewlekle chorymi, które pozostają pod opieką swoich bliskich lub samotnie borykają się z swoją niepełnosprawnością i chorobą. Ten typ wsparcia dedykowany jest osobą nie wymagającym hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego, a przez wzgląd na istniejące problemy zdrowotne wymagają wsparcia medycznego, które udzielone może być w domu pacjenta.

Prywatne usługi pielęgniarskie w domu pacjenta obejmują:

 • Pomiar cukru
 • Pomiar ciśnienia tętniczego
 • Pomiar podstawowych funkcji życiowych
 • Edukacja w zakresie opieki nad chorym
 • Edukacja w zakresie samoopieki i korzystania ze sprzętu rehabilitacyjnego
 • Podawanie leków
 • Wykonanie opatrunków
 • Toaleta i pielęgnacja przeciwodleżynowa
 • Zdejmowanie szwów
 • Wymiana worków stomijnych
 • Pielęgnacja i wymiana opatrunków wokół stomii
 • Zastrzyki podskórne
 • Zastrzyki domięśniowe
 • Zastrzyki dożylne
 • Podłączenie wlewu kroplowego + wenflon
 • Cewnikowanie pęcherza moczowego u kobiet