O nas

Fundacja „Przemijanie” aktywnie pomaga seniorom zamieszkującym województwo opolskie. Od 2010 roku do tej pory z naszej pomocy skorzystało wielu pacjentów, którzy nie otrzymali pomocy instytucjonalnej. Naszą Misją jest niesienie pomocy osobom starszym, niesamodzielnym, niepełnosprawnym i nieuleczalnie chorym w ich domach.

Niesiemy ulgę w cierpieniu naszym podopiecznym i pomagamy ich rodzinom w opiece nad bliskimi. W naszej działalności przyświeca nam motto: „Z szacunku dla życia”, ponieważ wierzymy, że życie jest bezcennym darem i niezależnie od stanu zdrowia można zachować godność i uniknąć niepotrzebnego cierpienia.

Współpracując z rodzinami opiekującymi się swoimi bliskimi zauważamy ich samotność, frustrację i często bezsilność wobec wadliwie skonstruowanego systemu zdrowotnego, który często nie jest w stanie udzielić pomocy tym, którzy jej naprawdę potrzebują, dlatego nasza Fundacja swoją działalnością pragnie uzupełnić wszystkie brakujące luki systemowe. Nasze działania podejmujemy w najszybszym możliwym terminie, tak aby zapewnić państwu wysokiej jakości pomoc, bez zbędnego oczekiwania.

Ponieważ zauważamy jak duże są niedociągnięcia systemowe a w rezultacie na jakie cierpienie i niepotrzebny trud narażeni są osoby chore, starsze, niepełnosprawne, niesamodzielne oraz ich najbliżsi mamy w planach nadal się rozwijać tworząc nowe możliwości skorzystania z pomocy udzielanej w domu pacjenta.

Z niepokojem obserwujemy również tępo starzenia się Polskiego społeczeństwa, dlatego prowadzimy również działalność edukacyjną, gdyż uważamy, iż naszym obowiązkiem jest dzielić się wiedzą i doświadczeniem jakie zdobyliśmy w ciągu ostatnich 10 lat naszej pracy. Dlatego szkolimy profesjonalnych opiekunów osób starszych, prowadzimy zajęcia dokształcające dla osób, które w obliczu choroby czy niepełnosprawności swoich bliskich czują, że same sobie nie poradzą. W przyszłości chcielibyśmy również poszerzyć swoją działalność o stworzenie nowych miejsc tzw. Opieki wytchnieniowej. To pozwoliłoby opiekunom osób chorych na przysłowiowe naładowanie baterii – odzyskanie energii, która potrzebna jest im do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Podsumowując więc naszą misją i obowiązkiem jest nie tylko opieka nad chorymi, ale również edukacja szerokich kręgów społecznych na temat poszanowania, życia i praw osób starszych ale również prowadzenie działań, których celem jest przywrócenie godności i komfortu życia osobom, którym niewydolny system opiekuńczy lub inne okoliczności często to odebrały. Jeśli podobnie jak my uważasz, że każdy z nas zasługuje na życie godne, z zapewnioną profesjonalną opieką szczególnie pod koniec swojego życia to wspomóż nas i w ten sposób pomóż nam pomagać innym.