Realizowane projekty

Aktualnie Fundacja „Przemijanie” realizuje następujące projekty:

  1. RPOP.08.01.00-16-0003/20
  2. RPOP.08.01.00-16-0038/21 
  3. RPOP.08.01.00-16-0039/19
  4. RPOP.08.01.00-16-0055/19
  5. RPOP.08.01.00-16-0008/21
  6. RPOP.08.01.00-16-0060/20
  7. Budżet obywatelski województwa Opolskiego - PomagaMY w rytmie Opola bez barier!

 

Projekty, które Fundacja „Przemijanie” zrealizowała:

  1. RPOP.08.01.00-16-0011/18
  2. RPOP.08.01.00-16-0031/18
  3. RPOP.08.01.00-16-0034/18