REKRUTACJA NA SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE - jesień 2023

Fundacja "PRZEMIJANIE" i Centrum Kształcenia Zawodowego TEACHMED sp. z o.o. informują, że prowadzona jest rekrutacja na szkolenia specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego dla pielęgniarek/pielęgniarzy, dla których zajęcia teoretyczne będą realizowane:

- na terenie miasta Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie). szczegóły

Postępowanie kwalifikacyjne zaplanowano na dzień 20 października 2023 r. o godz. 14.00 w Szkole Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie przy ul. Mariańskiej 3A. Spotkanie organizacyjne odbędzie się po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.

- na terenie miasta Elbląg (woj. warmińsko-mazurskie). szczegóły

Postępowanie kwalifikacyjne zaplanowano na dzień 20 października 2023 r. o godz. 18.00 w Bursie Szkolnej Nr 2 w Elblągu przy ul. Pułaskiego 1A, 82-300 Elbląg. Spotkanie organizacyjne odbędzie się po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.

- na terenie miasta Toruń (woj. kujawsko-pomorskie). szczegóły

Postępowanie kwalifikacyjne zaplanowano na dzień 21 października 2022 r. o godz. 14.00 w Akademii Jagiellońskiej w Toruniu przy ul. Prostej 4, 87-100 Toruń. Spotkanie organizacyjne odbędzie się po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.

- na terenie miasta Konin (woj. wielkopolskie). szczegóły

Postępowanie kwalifikacyjne zaplanowano na dzień 22 października 2023 r. o godz. 14.00 w Leader School - szkoła języków obcych, ul. Wojska Polskiego 37, 62-500 Konin. Spotkanie organizacyjne odbędzie się po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.

 

oraz na szkolenia specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek/pielęgniarzy dla których zajęcia teoretyczne będą realizowane:

- na terenie miasta Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie). szczegóły

Postępowanie kwalifikacyjne zaplanowano na dzień 20 października 2023 r. o godz. 14.00 w Szkole Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie przy ul. Mariańskiej 3A. Spotkanie organizacyjne odbędzie się po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.

- na terenie miasta Elbląg (woj. warmińsko-mazurskie). szczegóły

Postępowanie kwalifikacyjne zaplanowano na dzień 20 października 2023 r. o godz. 18.00 w Bursie Szkolnej Nr 2 w Elblągu przy ul. Pułaskiego 1A, 82-300 Elbląg. Spotkanie organizacyjne odbędzie się po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.

- na terenie miasta Toruń (woj. kujawsko-pomorskie). szczegóły

Postępowanie kwalifikacyjne zaplanowano na dzień 21 października 2022 r. o godz. 14.00 w Akademii Jagiellońskiej w Toruniu przy ul. Prostej 4, 87-100 Toruń. Spotkanie organizacyjne odbędzie się po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.

- na terenie miasta Konin (woj. wielkopolskie). szczegóły

Postępowanie kwalifikacyjne zaplanowano na dzień 22 października 2023 r. o godz. 14.00 w Leader School - szkoła języków obcych, ul. Wojska Polskiego 37, 62-500 Konin. Spotkanie organizacyjne odbędzie się po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.

- na terenie miasta Gorzów Wielkopolski (woj. lubuskie). szczegóły

Postępowanie kwalifikacyjne zaplanowano na dzień 26 października 2023 r. o godz. 16.00 w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Walczaka 25 (sala nr 7). Spotkanie organizacyjne odbędzie się po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.

Pierwsze zajęcie teoretyczne dla wszystkich wymienionych powyżej specjalizacji odbędą się w dniach 18-19 listopada 2023 r. w trybie zdalnym za pośrednictwem aplikacji Microsoft TEAMS.

Terminy pozostałych zajęć oraz wszystkie inne informacje dotyczące specjalizacji zawarte są w ogłoszeniach i zostaną przekazane na spotkaniach organizacyjnych.

UWAGA !!!

W celu przystąpienia do specjalizacji konieczne jest złożenie wniosku o zakwalifikowanie do kursu za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia.
 

Aby możliwe było złożenie wniosku o zakwalifikowanie na specjalizacje poprzez SMK, oprócz założenia konta użytkownika konieczne jest również posiadanie aktywnych uprawnień PIELĘGNIARKI / PIELĘGNIARZA lub POŁOŻNEJ. Informacje na temat sposobu zakładania konta w SMK dostępne są na stronie internetowej Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych pod linkiem.