Nabór do projektu

Szanowni Państwo!

Z radością informujemy, iż Fundacja „Przemijanie” realizować będzie nowy projekt pt: „Stworzenie koordynowanych usług społecznych jako formy wsparcia dla osób starszych w ich środowisku domowym”, który dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

W związku z powyższym ogłaszamy nabór osób chętnych do otrzymania pomocy opiekuńczej, pielęgniarskiej i rehabilitacyjnej w ramach realizowanego przez Fundację zadania.

Osoby zainteresowane, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 48 728 182 993 lub mailowo pod adresem [email protected]

Z wyrazami szacunku!
Zarząd Fundacji „Przemijanie”